Atenció Social

Per garantir l’accés de totes les persones a les prestacions socials a les quals té dret, mitjançant la cobertura de les seves necessitats bàsiques i eliminant les situacions d’exclusió social
A la disposició del ciutadà es desplaça el primer dimarts de cada mes una treballadora social, a l’Ajuntament de Jesús Pobre, és un servei públic, gratuït, emmarcat en els Serveis Socials de Denia.
Telèfon per confirmar horaris i concertar cita prèvia 965756611.

 

HORARI TREBALLADORA SOCIAL: PRIMER DIMARTS

DE CADA MES DE 10:00 A 12:00 HORES EN L’EATIM.