MUSICA G.I.J.P

*lloc on pots practicar el teu instrument a partir d’on saps.

*Instruir-te en qualsevol instrument que escullgues.

*Apendre el llenguatge de la música.

Facebook: https://www.facebook.com/GRUPINSTRUMENTALJP/?ref=hl

Twitter: https://twitter.com/grupinsjp

Google+: Grup Instrumental Jesús Pobre Associació Musical

-Qualsevol consulta a: grupinstrumentaljesuspobre@gmail.com

-I Per a contratar-nos, Tània: 608 15 51 16