Educació

Nom/Nombre: CEIP “Pare Pere”

C/ Escoles nº 5

03749 Jesús Pobre

Telf/Fax. 96 575 72 77

E-mail: 03004260@edu.gva.es

Horari del centre/Horario del centro: de 09h.  a  12’30h. /de 15h.  a  16’30h.

Horari del menjador escolar/Horario del comedor escolar: 12’30h.  a  15h.

Direcció-Secretaria/Dirección-Secretaría: 12’30h. a  13’30h

 

-Descripció:

  • Centre escolar amb una unitat d’educació infantil i dos de educació primària.
  • El programa d’educació bilingüe del centre és PEV (ENSENYAMENT EN VALENCIÀ).
  • Plantilla del centre: tres tutors/es, un d’educació infantil, un de primària i altre de primària-anglès, i mestres itinerants especialistes ( educació física, educació musical, religió catòlica, audició i llenguatge, pedagogia terapèutica i psicòleg).

 

HISTÒRIA DEL G.I.J.P. Llibre festes II

 

HORARIS CURS